без сопственик

ownerless
* * *
ownerless

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • вакант — (лат. vacate празен е, непополнет е) имот без сопственик …   Macedonian dictionary

  • окупација — (лат. occupatio) 1. заземање, освојување на дел од територијата или на целата територија на некоја држава со вооружени сили на друга држава 2. прав. преземање во сопственост на работи што дотогаш биле без сопственик 3. фиг. зафатеност,… …   Macedonian dictionary

  • иермаркинг — (анг. earmarking) пренесување на злато од еден сопственик на друг без промена на местото и поседувањето на златото (само книговодствено) …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.